Tel. 22 428 44 94
Kom. 538 159 099
E-mail:info@freshtec.euKoszyk Tw贸j koszyk jest pusty ...


Promocje

Przewijak dla dzieci poziomy

Przewijak dla dzieci poziomy1 228,77 z艂921,27 z艂 brutto749,00 z艂 netto

Suszarka do r膮k kieszeniowa SPEEDFLOW BIA艁A FRESHTEC 1900W tworzywo ABS

Suszarka do r膮k kieszeniowa SPEEDFLOW BIA艁A FRESHTEC 1900W tworzywo ABS 1 931,10 z艂1 685,10 z艂 brutto1 370,00 z艂 netto

W贸zek do sprz膮tania dwuwiadrowy 18/18L FRESHTEC WPD36

W贸zek do sprz膮tania dwuwiadrowy 18/18L FRESHTEC WPD36 242,93 z艂220,17 z艂 brutto179,00 z艂 netto

Suszarka do r膮k kieszeniowa SPEEDFLOW SREBRNA FRESHTEC 2000W tworzywo ABS

Suszarka do r膮k kieszeniowa SPEEDFLOW SREBRNA FRESHTEC 2000W tworzywo ABS 2 078,70 z艂1 832,70 z艂 brutto1 490,00 z艂 netto

Suszarka do r膮k kieszeniowa SPEEDFLOW BIA艁A FRESHTEC 1900W tworzywo ABS

Suszarka do r膮k kieszeniowa SPEEDFLOW BIA艁A FRESHTEC 1900W tworzywo ABS 1 931,10 z艂1 685,10 z艂 brutto1 370,00 z艂 netto

Suszarka do r膮k kieszeniowa SPEEDFLOW SREBRNA FRESHTEC 2000W tworzywo ABS

Suszarka do r膮k kieszeniowa SPEEDFLOW SREBRNA FRESHTEC 2000W tworzywo ABS 2 078,70 z艂1 832,70 z艂 brutto1 490,00 z艂 netto

Suszarka do r膮k kieszeniowa SPEEDFLOW BIA艁A FRESHTEC 1900W tworzywo ABS

Suszarka do r膮k kieszeniowa SPEEDFLOW BIA艁A FRESHTEC 1900W tworzywo ABS 1 931,10 z艂1 685,10 z艂 brutto1 370,00 z艂 netto


Tania dostawa DPD
alt
alt
Laur Zaufania
1Polityka prywatno艣ci, RODO2

Polityka prywatno艣ci, RODO

 
1.  Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., RODO) dalej „u.o.d.o.”, podanych przez osob臋, kt贸rej dane dotycz膮, jest Joanna First, prowadz膮cy dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 JFK PARTNER GROUP, z adresem g艂贸wnego miejsca wykonywania dzia艂alno艣ci: Ul. EKSPRESOWA 3, 03-183 WARSZAWA, posiadaj膮cy NIP: 118-072-42-07, REGON: 015318911; adres e-mail: ubrania@jfk-partner.pl

2.  Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie u.o.d.o. z uwzgl臋dnieniem przepis贸w ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.), RODO.

3.  Administrator przetwarza dane osobowe osoby, kt贸rej dane dotycz膮, nast臋puj膮cych celach:

   -  zawarcie umowy i jej prawid艂owa realizacja,
(art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
   -  cele marketingowe w zakresie dozwolonym przepisami prawa,
   -  wysy艂anie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 - w przypadku   
      uzyskania odpowiedniej zgody,
   -  mailowy kontakt z osob膮 wype艂niaj膮c膮 formularz kontaktowy na stronie internetowej.

4.  Przetwarzanie danych osobowych w innych celach ni偶 okre艣lonych w pkt. 3 powy偶ej b臋dzie mo偶liwe po uzyskaniu odr臋bnej zgody, o kt贸rej mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o.

5.  Administrator przetwarza nast臋puj膮ce dane osobowe niezb臋dne do 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz zawarcia i realizacji umowy:

    imi臋 i nazwisko;
    adres zamieszkania (dane adresowe);
    adres do korespondencji, je偶eli jest inny ni偶 adres, o kt贸rym mowa w pkt. b);
    adres elektroniczny (e-mail);

Ponadto, ze wzgl臋du na w艂a艣ciwo艣膰 us艂ugi i obowi膮zuj膮ce przepisy, Administrator przetwarza nast臋puj膮ce dane, niezb臋dne do prawid艂owego 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz zawarcia i realizacji umowy:

    numer telefonu;
    NIP (w przypadku wystawienia faktury);
    nazwa firmy (w przypadku wystawienia faktury)

6.  Administrator, w celu realizacji umowy i prawid艂owego wykonania zam贸wienia, mo偶e udost臋pni膰 dane osobowe odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt. 6 u.o.d.o., w szczeg贸lno艣ci firmie kurierskiej w celu dostarczenia przesy艂ki. W pozosta艂ym zakresie dane osobowe mog膮 zosta膰 ujawnione w przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub w przypadku uzyskania zgody, o kt贸rej mowa w art. 23 ust. 1 pkt. 1 u.o.d.o.

7.  Ka偶dej osobie, kt贸rej dane osobowe s膮 przetwarzane przez Administratora, przys艂uguje prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych i prawo do poprawiania, uzupe艂niania, uaktualnienia, sprostowania oraz 偶膮dania usuni臋cia danych osobowych jej dotycz膮cych. W tym celu nale偶y skontaktowa膰 si臋 z Administratorem danych (dane kontaktowe znajduj膮 si臋 w ust. 1).

8.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych lub ich usuni臋cie na 偶膮danie u偶ytkownika mo偶e uniemo偶liwi膰 korzystanie z us艂ug oferowanych przez Administratora w takim stopniu, w jakim dane s膮 niezb臋dne do prawid艂owego wykonania tych us艂ug.

9.  Administrator przetwarza i zabezpiecza dane osobowe zgodnie z przepisami u.o.d.o., RODO, w szczeg贸lno艣ci z art. 36-39a u.o.d.o.

10.  Wszystkie dane osobowe podane przez U偶ytkownika i gromadzone przez Administratora w ramach oferowanych us艂ug nie s膮 widoczne dla pozosta艂ych U偶ytkownik贸w.

11.  Administrator nie odpowiada za skutki udost臋pnienia danych osobowych U偶ytkownika podmiotom trzecim w przypadku, kiedy to U偶ytkownik samodzielnie poda艂 je do wiadomo艣ci innym U偶ytkownikom.

12.  Administrator, wy艂膮cznie za zgod膮 U偶ytkownika, upowa偶niony jest do przesy艂ania U偶ytkownikowi na podany przez niego w tym celu adres e-mail informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.). U偶ytkownik ma prawo odwo艂ania zgody na przesy艂anie przez Administratora informacji handlowych, o kt贸rych mowa w niniejszym punkcie. W tym celu nale偶y przes艂a膰 stosowne 偶膮danie na adres wskazany w ust. 1 lub mailowo na adres ubrania@jfk-partner.pl

13.  Administrator mo偶e zmieni膰 niniejsz膮 Polityk臋 prywatno艣ci w ka偶dym czasie, przy czym poinformuje o tym na stronie internetowej, drog膮 elektroniczn膮 na wskazany adres e-mail lub przy logowaniu osob臋, kt贸rej dane przetwarza. Osoba ta ma prawo wyrazi膰 sprzeciw na dalsze przetwarzanie danych osobowych na zasadach okre艣lonych zmienion膮 Polityk膮 prywatno艣ci.


14. Jednocze艣nie pragniemy poinformowa膰, 偶e Administrator – zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami RODO  - zapewnia wszelkie 艣rodki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych, aby zapobiec ich przypadkowym czy umy艣lnym zniszczeniem, przypadkow膮 utrat膮, zmian膮, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dost臋pem. Ze wzgl臋d贸w podatkowych (np. na potrzeby kontroli z US, ZUS) dane osobowe klient贸w s膮 przechowywane przez okres 5 lat.

Przejd藕 do strony g艂贸wnej
Copyright 2018 Sklep internetowy FreshTec.eu | Suszarki do rak, dozowniki mydla, suszarki do wlosow, pojemniki na reczniki | Wykonanie: ATLANTIS-ART